"ויינה" בבלקוני טיוי תל אביב 

"ג'יוארה מאת" עם שי צברי בצוללת הצהובה

"בית נטוש" בפסטיבל יערות מנשה 

"מהרג'אן" באינדינגב 

"בונים את הבית מחדש" בצוותא תל אביב 

"קרא לי ביריון" בפסטיבל גרובסטוק